[layerslider id="1"]

Skötsel

Granit är ett naturmaterial som är beständigt och inte påverkas nämnvärt av tiden, men ändå kräver aktsamhet och omvårdnad. Varje stensort har sina unika egenskaper som färg, vattenupptagningsförmåga, hårdhet m.m. Detta innebär att normal blekning eller missfärgning p.g.a. sol, regn, vind, smuts, alger, mossa etc. påverkar. Det är därför vi här ger några goda råd som man bör tänka på i samband med skötsel av gravvården.
Allt stenmaterial bör hållas rent och därför regelbundet tvättas. All tvättning bör ske vid fuktig väderlek.

POLERADE YTOR är mycket lätta att hålla rena. Normalt tvättas eventuell smuts bort med vanligt vatten genom att gnida med handen eller mjuk trasa/svamp. Tillse att inga sandkorn repar ytan. Vid hårt nedsmutsad yta kan ett milt tvättmedel med neutralt pH-värde i ljummet vatten användas.

GROVSLIPAD, FINHUGGEN, RÅARBETAD eller FLAMMAD YTA bör tvättas minst en gång varje år med milt tvättmedel med neutralt pH-värde och ljummet vatten Använd gärna en rotborste. Vid hårt nedsmutsad eller mossig sten måste special tvättmedel användas.

TEXT OCH DEKOR SOM ÄR MÅLAD ELLER FÖRGYLLD måste stor försiktighet iakttagas. Tvättmedel som används måste vara mycket milt och utspätt. Rengöring sker endast genom att man häller på vatten, vi rekommenderar ingen putsning med borste eller svamp.

ATT TÄNKA PÅ

  • Granit är känsligt för bl.a stearin, olja, nikotin, koffein eller hög hetta.
  • Ställ aldrig gravljus eller marschall på eller i omedelbar närhet av stenen så att stänkt kan uppstå.
  • All form av fett och olja som tränger in i stenen är mycket svårt att få bort.
  • Lägg ingen vinterkrans eller likvärdigt på eller mot stenen, då dessa ofta innehåller ståltråd som snart börjar rosta.

GODA RÅD

GRANITVASER skall tagas in i god tid före frysrisk!

I samband med TEXTKOMPLETTERING av vården BÖR ÄLDRE TEXT OCH DEKOR RENOVERAS (gäller försänkt målad eller förgylld) för att skillnaden mellan nytt och gammalt ej skall bli för stor.