GDPR

Västerviks Stenhuggeri AB ansvarar för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.

Enligt nya dataskyddsförordningen som gäller från den 25 maj 2018.

Vilka uppgifter lagras och varför?

Namn, Adress, Telefonnr samt personnr. Text på stenen, Kyrkogård. Allt som behövs för att kunna hantera er order på ett bra sätt och för att kunna göra de ansökningar som krävs t ex på gravstenar till kyrkogårdsförvaltningar som också kräver gravrättsinnehavares påskrift. För att gravsten skall bli godkänd att sättas på plats.

För bänkskivor och Byggnadsten gäller samma sak samt leveransadress om annan är kundens uppgifter, förutom att ingen ansökan krävs.

Vi lagrar också uppgifterna för att i framtiden kunna plocka fram en order som behöver kompletteras.

Rättslig grund

För att kunna göra ett avtal med en kund. Vi behandlar dessa uppgifter efter intresseavvägning så att vi kan ge en bra och nödvändig service.

Hur länge sparas personuppgifter?

Uppgifter sparas i fakturor och order så länge lagen kräver det. Vissa uppgifter sparas längre för vi skall kunna plocka fram order som behöver kompletteras, vilket är mycket vanligt i vår bransch.

Ansvarig

Västerviks Stenhuggeri AB ansvarar för behandling av personuppgifter och vi följer de lagar och förordningar som finns. Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig, uppge då ordernr vid kontakt med oss. Skicka skriftligt er begäran och även eventuell rättning av felaktiga uppgifter till: Västerviks Stenhuggeri AB , Box 351, 593 24  VÄSTERVIK